گلس تمام صفحه Huawei Y92019

45,000تومان

توضیحات

گلس تمام صفحه Huawei Y92019

امروزه استفاده از محافظ صفحه نمایش برای گوشی های هوشمند به یک امر تقریبا ضروری تبدیل شده است، صفحه نمایش گوشی های هوشمند تقریبا آسیب پذیر ترین بخش گوش های موبایل هستند، که به راحتی بر روی آنها خط وخش ایجاد می شود یا با ضربه های معمولی امکان ترک خوردن و شکستن صفحه نمایش وجود دارد، با توجه به این که هزینه تعمیر صفحه نمایش ها معمولا بسیار زیاد است و انتظار کیفیت قبلی را از صفحه نمایش تعویض شده نمی توانید داشته باشید خرید محافظ صفحه نمایش با کیفیت خوب می تواند تا حد زیادی از ایجاد خط وخش یا شکستن صفحه نمایش جلوگیری کند.